Vitis Catalana és una eina que recull informació lexicogràfica i descriptiva de les varietats de vinya presents als territoris de cultura catalana al llarg dels segles. El seu objectiu és contribuir a la recerca i difusió de la viticultura catalana. Es fonamenta en el buidatge de documents escrits i en la recerca feta pel Grup de Recerca de les Varietats Autòctones i Tradicionals de la Vinya de l'àrea dels països de parla i cultura catalanes (GREVA). La gènesi d'aquesta eina són les aproximadament 10.000 fitxes manuscrites elaborades per l'historiador Emili Giralt i Raventós -i dipositades en el Centre de Documentació VINSEUM-, en les quals Giralt recollia els noms de varietats trobats en tota mena de documents, i que estaven lligades a una determinada època i a un determinat territori.

Actualment hi ha introduïdes unes 3000 referències. S'està treballant en la introducció de més fitxes, per aconseguir resultats més equilibrats en el territori i entre les varietats.

El projecte de Vitis Catalana està liderat pel Centre de Documentació VINSEUM (CDV) i està emmarcat dins del Grup de Recerca de les Varietats Autòctones i Tradicionals de la Vinya de l'àrea dels països de parla i cultura catalanes (GREVA). Aquest grup està impulsat per VINSEUM Museu de les Cultures del Vi de Catalunya i la Secció de Viticultura i Enologia de la Institució Catalana d'Estudis Agraris (filial de l'Institut d'Estudis Catalans) i hi participen persones amb una llarga trajectòria en el món de la vitivinicultura. L'objectiu del GREVA és l'estudi de les varietats típiques catalanes i difondre’n els resultats.

cdv@vinseum.cat